wp3f5c495c.png
Bedrijfshulpverlener gevaarlijke stoffen

Veel bedrijven gebruiken gevaarlijke stoffen tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Het werken met gevaarlijke stoffen brengt een zeker risico met zich mee. Hoe groot dit risico is hangt sterk af van de manier waarop er met de stof om gegaan wordt. Als bekend is wat de gevaarlijke eigenschappen zijn van een stof en er wordt vervolgens op de juiste manier met die stof omgegaan, dan kan het risico voor de mens heel klein gehouden worden.

Doelstelling
Na deze cursus kan de bedrijfshulpverlener inspelen op de risico’s die met het werken met gevaarlijke stoffen samengaan..

Voor meer informatie over deze gevaarlijke stoffen cursus of data kunt u contact opnemen via info@jpm.nu of via 06-20869235.